TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH:

  • Trường TCCN Thăng Long là một trong những Trường đào tạo nghề trọng điểm của Thủ đô Hà Nội, có đóng góp quan trọng nổi bật trong hệ thống Giáo dục – Đào tạo nghề tạo ra đội ngũ nhân lực có trình độ văn hóa, năng lực nghề, trình độ ngoại ngữ đủ sức làm việc có hiệu quả trong nước và quốc tế.
  • Chương trình đào tạo của Trường phải luôn được cải tiến, cập nhật kinh nghiệm trong nước, ngoài nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Kết nối tốt nhất chương trình, nội dung, quy mô đào tạo và trách nhiệm của Trường với Doanh nghiệp, đảm bảo ổn định giữa cung và cầu với yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực.
  • Đến năm 2030 Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long tiếp tục có những kết quả vượt trội trong đào tạo nguồn nhân lực có uy tín mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

2. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TIÊN PHONG- CHUẨN MỰC- SÁNG TẠO.

  • TIÊN PHONG: Là kim chỉ nam cho sự phát triển của Trường, tạo ra ý tưởng dẫn đường trong đào tạo nghề của hệ thống đào tạo Quốc gia và Quốc tế trong thời đại 4.0, nhằm tạo ra giá trị mang tính chiến lược cho sự phát triển nghề của xã hội.
  • CHUẨN MỰC: Sản phẩm đào tạo là thước đo về nhân cách đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng mô hình nhân lực Quốc gia và Quốc tế.
  • SÁNG TẠO: Là đặc trưng tạo nên giá trị khác biệt và vượt trội thể hiện trong chương trình, nội dung cách thức và phương pháp đào tạo và sản phẩm đào tạo.

3. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

Đào tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tự học, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực nghề nghiệp cao , có trình độ văn hóa đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời đại hội nhập khu vực và quốc tế.

4. THÔNG ĐIỆP:

Với tầm nhìn chiến lược, chương trình, nội dung, cách thức đào tạo tiên tiến được đội ngũ nhà giáo, cán bộ Quản lý giáo dục tâm huyết, trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm vận hành sau 3 năm sẽ đào tạo ra một đội ngũ lao động có phẩm chất, năng lực, trình độ văn hóa cao, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của xã hội.

Sau khi tốt nghiệp ra trường người học sẽ thành thạo 1 trong 2 ngoại ngữ và có việc làm ngay tại các doanh nghiệp, tiếp tục học lên các bậc cao hơn hoặc đi du học ở nước ngoài nếu có nguyện vọng.