Học bổng

Trong những năm qua, Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long đã trao rất nhiều học bổng giá trị, hỗ trợ đắc lực cho sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Hãy khám phá cơ hội để nhận các suất học bổng giá trị, cũng như các chính sách hấp dẫn và nộp hồ sơ ngay.

TỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG HÀNG NĂM LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG.

1. Học bổng về chỗ ở

Miễn phí chỗ ở cho những sinh viên ở xa, khó khăn  đến nhập học tại Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long.

2. Học bổng TTC

Bao gồm các loại học bổng như: Học bổng toàn phần, học bổng bán phần và học bổng 30% toàn khóa học.>

Điều kiện đạt học bổng: Thí sinh có điểm thi đầu vào từ 21 điểm trở lên (theo kỳ thi THPT Quốc gia; tính tổng điểm của 3 môn xét tuyển và chưa cộng điểm ưu tiên khu vực cũng như đối tượng).

Điều kiện để đạt học bổng những năm tiếp theo: Đạt học lực Khá trở lên (3.0 đối với hệ tín chỉ hoặc 7.5 đối với hệ niên chế).

3. Học bổng khuyến khích học tập

Dành cho sinh viên đạt học lực Khá, Giỏi, Xuất sắc các năm học.

LIÊN HỆ TƯ VẤN CHI TIẾT: