ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

NGND.PGS.TS Lê Đình Trung

Chủ tịch Hội đồng cố vấn

Kinh nghiệm, thành tích ( trên 50 năm kinh nghiệm) Chuyên gia Giáo dục, Giảng viên Cao cấp, Chuyên gia xây dựng dự án, cải cách Giáo dục THPT 1, THPT 2, Nguyên cố vấn chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Nguyên là Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Trường đại học Sư phạm Hà Nội

TS.Nguyễn Thị Bích Điểm

Thành viên Hội đồng cố vấn 

Kinh nghiệm, thành tích ( Trên 32 năm kinh nghiệm)

Nguyên Phó viện trưởng, viện nghiên cứu Thanh niên; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2011; Huy chương vì thế hệ trẻ; Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2014. Là một Tiến sĩ Tâm lí, cô luôn có những định hướng đúng đắn nhất đến tâm lí của các bạn học sinh giúp các con phát triển toàn diện mọi mặt.