Đối tác chiến lược

     CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

1. Hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh – Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

Đây là Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động cho doanh nghiệp. Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên do Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp với các công việc mà Công ty và các đối tác của Công ty đang có nhu cầu như: Công nghệ thông tin, Chăm sóc sắc đẹp, Ngôn ngữ Nhật… Đồng thời, Công ty cũng phối hợp cùng nhà trường trong công tác đào tạo khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ.

Đây là Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên do Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp với các công việc mà Công ty và các đối tác của Công ty đang có nhu cầu như: Quản trị nhà hàng, khách sạn, Nấu ăn… Đồng thời, Công ty cũng phối hợp cùng nhà trường trong công tác đào tạo khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

3. Hợp tác với hệ thống khách sạn Mường Thanh

Là đối tác tiếp nhận sinh viên đến thực tập, thực hành nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn do Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long đào tạo.

4. Hợp tác với Công ty Cổ phần du lịch Việt Long

Đây là Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái. Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên các ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng, khách sạn do Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long đào tạo đến thực tập.

5. Hợp tác với Trường Cao đẳng Văn Lang

Liên kết với Trường Cao đẳng Văn Lang để đào tạo các ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.