Công văn của Sở giáo dục thông báo về việc giao chỉ tiêu văn hóa địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 03/05/2019, tại công văn của Sở giáo dục thông báo về việc giao chỉ tiêu văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2019 – 2020. Căn cứ Quyết định số 34/GĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quyết định về 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo(GDĐT) Hà Nội. Căn cứ quyết định số 01/2007/GĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn của Sở giáo dục thông báo về việc giao chỉ tiêu văn hóa địa bàn thành phố Hà Nội Căn cứ vào Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2017 của Bộ LĐ-TBXH về Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy module hoặc theo tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Căn cứ Công văn số 2258/BGDĐT-GDCN ngày 05/4/2013 của Bộ GDĐT về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung tâm giáo dục thường xuyên trong tổ chức đào to trung cấp chuyên nghiệp; Căn cứ văn bản số 1445/SLĐTBXH-DN ngày 18/5/2018 của Sở LĐ-TBXH Hà Nội về việc thống nhất chủ trương giao chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 6688/GĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội; Căn cứ văn bản xác định chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 của các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông báo: – Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Công văn của Sở giáo dục thông báo về việc giao chỉ tiêu văn hóa địa bàn thành phố Hà Nội – Phương thức đào tạo: Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp kết hợp với học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. – Quyền lợi người học: Học sinh học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định được đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Giám đốc đã ký.Công văn của Sở giáo dục thông báo về việc giao chỉ tiêu văn hóa địa bàn thành phố Hà Nội
Xem thêm: Lớp trẻ hiện đại với giáo dục 9+
Chỉ tiêu học văn hóa chương trình GDTX cho trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long năm học 2019 – 2020: 500 chỉ tiêu Địa chỉ: Tầng 4, ngõ 3 tòa nhà VAPA, phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ để được tư vấn + Điện thoại: Hotline: 0927.569.998 LIÊN HỆ TƯ VẤN CHI TIẾT:

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *