CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Trường Thăng Long cam kết phương pháp giảng dạy tối ưu tiêu chuẩn quốc tế cả trong môi trường học thuật cũng như ngoài lớp học.

Trường Thăng Long cam kết cho Học sinh, Sinh viên được trải nghiệm để chuyển hóa chính mình thông qua phương pháp giảng dạy toàn diện và hoạt động học tập tương tác, lấy người học làm trung tâm.

Mô hình giảng dạy và học tập của Trường Thăng Long dựa trên phương pháp giảng dạy tối ưu, bao gồm trải nghiệm học tập trong lớp, khuyến khích sinh viên tự học và học trực tuyến, học nhóm và phát triển kỹ năng để xin việc thành công.

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, giàu kinh nghiệm do Trường Thăng Long tuyển dụng đáp ứng nhu cầu đào tạo Nghề, đào tạo Ngoại ngữ và Văn hóa.