Các khoa và trung tâm

Trường Trung cấp nghề Thăng Long đem lại nền giáo dục có chất lượng cao với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
KHOA NGOẠI NGỮ
Khoa Ngoại ngữ là khoa trực thuộc trường, có các chức năng và nhiệm vụ sau: – Tổ chức đào tạo chuyên ngành tiếng cho học viên hệ trung cấp 12+2, 9+3; đào tạo các học phần ngoại ngữ cơ sở trong chương trình đào tạo trung cấp. – Liên kết với các tổ chức giáo dục quốc tế, đưa các học viên của trường sang các nước du học, xuất khẩu lao động. – Tổ chức đào tạo các ngành tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc.
KHOA TIN HỌC
Khoa Tin học là khoa trực thuộc trường, có các chức năng nhiệm vụ sau: – Tổ chức đào tạo ngành máy tính và công nghệ thông tin bậc trung cấp; đào tạo học phần tin học cơ sở trong chương trình đào tạo trung cấp. – Đào tạo các chứng chỉ Tin học (chứng chỉ Tin học văn phòng, chứng chỉ CNTT theo thông tư 03, chứng chỉ quốc tế IC3…) – Đào tạo các ngành: CNTT, Lập trình viên, Thiết kế Web, Sửa chữa máy tính.
KHOA KINH TẾ
Khoa Kinh tế là khoa trực thuộc trường, có các chức năng và nhiệm vụ sau: – Đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp. – Đào tạo nhân lực kế toán có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu việc làm, phù hợp với xu hướng hội nhập kế toán quốc tế. – Phối hợp với các khoa khác trong trường xây dựng chương trình đào tạo. – Liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị đưa học sinh thực tập và làm việc.
KHOA KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG
Khoa Khách sạn – Nhà hàng là khoa trực thuộc trường, có các chức năng và nhiệm vụ sau: – Đào tạo chương trình trung cấp chính quy các chuyên ngành: + Quản trị nhà hàng + Quản trị khách sạn + Hướng dẫn du lịch – Phối hợp cùng các khoa khác trong trường tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu, đoàn thể chung. – Liên kết hợp tác với các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, resort, tổ chức,… để tổ chức cho học viên thực tập và làm việc.